case hardening nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

case hardening nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm case hardening giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của case hardening.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • case hardening

  * kỹ thuật

  sự thấm cacbon

  hóa học & vật liệu:

  sự tăng bền bề mặt

  sự xementit hóa

  vật lý:

  sự tôi cứng bề mặt

  cơ khí & công trình:

  vỏ bọc được tôi cứng