cane plantation nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

cane plantation nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm cane plantation giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của cane plantation.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • cane plantation

    * kinh tế

    đồn điền mía

    nông trường mía