cane crusher nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

cane crusher nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm cane crusher giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của cane crusher.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • cane crusher

    * kinh tế

    máy nghiền mía