canetti nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

canetti nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm canetti giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của canetti.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • canetti

    English writer born in Germany (1905-1994)

    Synonyms: Elias Canetti

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).