cane car nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

cane car nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm cane car giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của cane car.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • cane car

  * kinh tế

  toa xe chở mía

  * kỹ thuật

  giao thông & vận tải:

  toa xe chở mía