cane mill nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

cane mill nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm cane mill giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của cane mill.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • cane mill

    * kinh tế

    máy ép mía

    nhà máy mía