cane cultivation nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

cane cultivation nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm cane cultivation giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của cane cultivation.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • cane cultivation

    * kinh tế

    giống mía