bull through nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

bull through nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm bull through giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của bull through.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • bull through

    Similar:

    bull: push or force

    He bulled through his demands

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).