book of ezra nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

book of ezra nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm book of ezra giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của book of ezra.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • book of ezra

    Similar:

    ezra: an Old Testament book telling of a rabbi's efforts in the 5th century BC to reconstitute Jewish law and worship in Jerusalem after the Babylonian Captivity

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).