beginning point nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

beginning point nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm beginning point giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của beginning point.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • beginning point

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    điểm đầu đường