beginning of message (bom) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

beginning of message (bom) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm beginning of message (bom) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của beginning of message (bom).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • beginning of message (bom)

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    bắt đầu bản tin