beginning-of-volume label nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

beginning-of-volume label nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm beginning-of-volume label giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của beginning-of-volume label.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • beginning-of-volume label

  * kỹ thuật

  nhãn đầu ổ đĩa

  tiều đề của ổ đĩa

  toán & tin:

  nhãn khởi đầu khối