beginning number nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

beginning number nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm beginning number giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của beginning number.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • beginning number

  * kỹ thuật

  toán & tin:

  số bắt đấu

  điện tử & viễn thông:

  số bắt đầu