bare cooper wire nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

bare cooper wire nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm bare cooper wire giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của bare cooper wire.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • bare cooper wire

    * kỹ thuật

    dây đồng trần