bare-knuckle nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

bare-knuckle nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm bare-knuckle giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của bare-knuckle.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • bare-knuckle

  Similar:

  rough-and-tumble: characterized by disorderly action and disregard for rules

  a rough-and-tumble fight

  rough-and-tumble politics

  undisguised bare-knuckle capitalism

  Synonyms: bare-knuckled

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).