barefacedness nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

barefacedness nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm barefacedness giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của barefacedness.

Từ điển Anh Việt

  • barefacedness

    xem barefaced