arbor nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

arbor nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm arbor giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của arbor.

Từ điển Anh Việt

 • arbor

  /'ɑ:bɔ:/

  * danh từ

  cây

  * danh từ

  (kỹ thuật) trục chính

  * danh từ

  (y học) (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) (như) arbour

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • arbor

  * kỹ thuật

  trục gá

  trục spinđen

  trục tâm

  trục truyền

  y học:

  cây gỗ, thân gỗ

  ô tô:

  đầu lắp

  toán & tin:

  trục (máy tiệm)

  xây dựng:

  trục (máy tiện)

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • arbor

  tree (as opposed to shrub)

  a framework that supports climbing plants

  the arbor provided a shady resting place in the park

  Synonyms: arbour, bower, pergola

  Similar:

  spindle: any of various rotating shafts that serve as axes for larger rotating parts

  Synonyms: mandrel, mandril