arboreally nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

arboreally nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm arboreally giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của arboreally.

Từ điển Anh Việt

  • arboreally

    xem arboreal