arboreal salamander nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

arboreal salamander nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm arboreal salamander giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của arboreal salamander.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • arboreal salamander

    yellow-spotted brown salamander of California woodlands

    Synonyms: Aneides lugubris

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).