aneides lugubris nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

aneides lugubris nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm aneides lugubris giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của aneides lugubris.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • aneides lugubris

    Similar:

    arboreal salamander: yellow-spotted brown salamander of California woodlands

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).