arboraceous nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

arboraceous nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm arboraceous giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của arboraceous.

Từ điển Anh Việt

 • arboraceous

  /,ɑ:bə'reiʃəs/

  * tính từ

  hình cây

  có nhiều cây cối

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • arboraceous

  abounding in trees

  an arboreous landscape

  violets in woodsy shady spots

  a woody area near the highway

  Synonyms: arboreous, woodsy, woody