arboreous nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

arboreous nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm arboreous giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của arboreous.

Từ điển Anh Việt

 • arboreous

  /ɑ:'bɔ:riəs/

  * tính từ

  có nhiều cây

  (động vật học) ở trên cây, sống trên cây

  có hình cây; có tính chất giống cây

Từ điển Anh Anh - Wordnet