nonarboreal nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

nonarboreal nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm nonarboreal giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của nonarboreal.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • nonarboreal

    not inhabiting or frequenting trees

    Antonyms: arboreal

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).