arbour nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

arbour nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm arbour giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của arbour.

Từ điển Anh Việt

 • arbour

  /'ɑ:bə/

  * danh từ

  lùm cây

  chỗ ngồi mát dưới lùm cây, chỗ ngồi mát dưới giàn dây leo

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • arbour

  Similar:

  arbor: a framework that supports climbing plants

  the arbor provided a shady resting place in the park

  Synonyms: bower, pergola