pergola nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pergola nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pergola giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pergola.

Từ điển Anh Việt

 • pergola

  /'pə:gələ/

  * danh từ

  giàn dây leo

  đường đi dạo phố có giàn dây leo

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • pergola

  Similar:

  arbor: a framework that supports climbing plants

  the arbor provided a shady resting place in the park

  Synonyms: arbour, bower