arboreta nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

arboreta nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm arboreta giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của arboreta.

Từ điển Anh Việt

  • arboreta

    /,ɑ:bə'ri:təm/

    * danh từ, số nhiều arboretums, arboreta

    vườn cây gỗ (để nghiên cứu)