application programming nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

application programming nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm application programming giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của application programming.

Từ điển Anh Việt

  • application programming

    (Tech) thảo chương ứng dụng