application programme nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

application programme nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm application programme giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của application programme.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • application programme

    * kỹ thuật

    ứng dụng