amount of information nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

amount of information nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm amount of information giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của amount of information.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • amount of information

  * kinh tế

  lượng thông tin

  số tiền thông tin

  * kỹ thuật

  lượng thông tin

  toán & tin:

  khối lượng điều tra

  số lượng kiểm tra