amount at risk nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

amount at risk nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm amount at risk giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của amount at risk.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • amount at risk

    * kinh tế

    số rủi ro