american federation of labor and congress of industrial organizations nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

american federation of labor and congress of industrial organizations nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm american federation of labor and congress of industrial organizations giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của american federation of labor and congress of industrial organizations.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • american federation of labor and congress of industrial organizations

    the largest federation of North American labor unions; formed in 1955

    Synonyms: AFL-CIO

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).