afl-cio nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

afl-cio nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm afl-cio giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của afl-cio.

Từ điển Anh Việt

  • AFL-CIO

    (Econ) Xem AMERICAN FEDERATION OF LABOR.

  • afl-cio

    * (viết tắt)

    Liên hiệp lao động và Đại hôi các tổ chức kỹ nghệ Hoa Kỳ (American Federation of Labor and Congress of Industrial Organizations)

Từ điển Anh Anh - Wordnet