american chameleon nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

american chameleon nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm american chameleon giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của american chameleon.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • american chameleon

    small arboreal tropical American insectivorous lizards with the ability to change skin color

    Synonyms: anole, Anolis carolinensis

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).