anolis carolinensis nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

anolis carolinensis nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm anolis carolinensis giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của anolis carolinensis.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • anolis carolinensis

    Similar:

    american chameleon: small arboreal tropical American insectivorous lizards with the ability to change skin color

    Synonyms: anole

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).