agon nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

agon nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm agon giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của agon.

Từ điển Anh Việt

  • agon

    * danh từ

    số nhiều agones

    sự xung đột

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • agon

    a festivity in ancient Greece at which competitors contended for prizes