agonize nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

agonize nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm agonize giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của agonize.

Từ điển Anh Việt

 • agonize

  /'ægənaiz/ (agonise) /'ægənaiz/

  * nội động từ

  chịu đau đớn, chịu khổ sở; quằn quại đau đớn

  lo âu, khắc khoải

  hấp hối

  vật lộn (nghĩa đen) & (nghĩa bóng)

  cố gắng, tuyệt vọng

  to agonize after something: cố gắng tuyệt vọng để đạt cái gì

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • agonize

  cause to agonize

  Synonyms: agonise

  suffer agony or anguish

  Synonyms: agonise