agonise nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

agonise nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm agonise giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của agonise.

Từ điển Anh Việt

 • agonise

  /'ægənaiz/ (agonise) /'ægənaiz/

  * nội động từ

  chịu đau đớn, chịu khổ sở; quằn quại đau đớn

  lo âu, khắc khoải

  hấp hối

  vật lộn (nghĩa đen) & (nghĩa bóng)

  cố gắng, tuyệt vọng

  to agonize after something: cố gắng tuyệt vọng để đạt cái gì

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • agonise

  Similar:

  agonize: cause to agonize

  agonize: suffer agony or anguish