agonising nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

agonising nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm agonising giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của agonising.

Từ điển Anh Việt

  • agonising

    * tính từ

    gây đau đớn, gây khổ sở

Từ điển Anh Anh - Wordnet