agony clot nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

agony clot nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm agony clot giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của agony clot.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • agony clot

    * kỹ thuật

    y học:

    cục đông máu khi hấp hối