african sandalwood nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

african sandalwood nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm african sandalwood giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của african sandalwood.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • african sandalwood

    Similar:

    camwood: small shrubby African tree with hard wood used as a dyewood yielding a red dye

    Synonyms: Baphia nitida

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).