africana nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

africana nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm africana giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của africana.

Từ điển Anh Việt

  • africana

    * danh từ số nhiều

    bộ sưu tập các tài liệu về châu Phi