africaness nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

africaness nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm africaness giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của africaness.

Từ điển Anh Việt

  • africaness

    * danh từ

    đàn bà châu Phi