african-american nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

african-american nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm african-american giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của african-american.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • african-american

  an American whose ancestors were born in Africa

  Synonyms: African American, Afro-American, Black American

  pertaining to or characteristic of Americans of African ancestry

  Afro-American culture

  many black people preferred to be called African-American or Afro-American

  Synonyms: Afro-American

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).