african love grass nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

african love grass nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm african love grass giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của african love grass.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • african love grass

    Similar:

    weeping love grass: perennial South African grass having densely clumped flimsy stems; introduced into United States especially for erosion control

    Synonyms: Eragrostis curvula

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).