african elephant nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

african elephant nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm african elephant giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của african elephant.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • african elephant

    an elephant native to Africa having enormous flapping ears and ivory tusks

    Synonyms: Loxodonta africana

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).