african walnut nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

african walnut nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm african walnut giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của african walnut.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • african walnut

    tropical African timber tree with wood that resembles mahogany

    Synonyms: Lovoa klaineana

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).