africander nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

africander nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm africander giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của africander.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • africander

    tall large-horned humped cattle of South Africa; used for meat or draft

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).