african mahogany nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

african mahogany nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm african mahogany giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của african mahogany.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • african mahogany

    African tree having hard heavy odorless wood

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).