africa nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

africa nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm africa giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của africa.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • africa

    the second largest continent; located to the south of Europe and bordered to the west by the South Atlantic and to the east by the Indian Ocean

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).