action project nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

action project nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm action project giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của action project.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • action project

    * kinh tế

    phương án hành động